รายละเอียด

[หมด] สามก๊ก ฉบับอ่านคนผ่านกลศึก

‘สามก๊ก ฉบับอ่านคนผ่านกลศึก’ ได้รวบรวมเรื่องราวและกลวิธีต่างๆ ในการอ่านคน การทำความเข้าใจความคิดอ่านของตัวบุคคล วิธีการบริหารปกครองคน การเลือกใช้คน ยุทธวิธีในการทำศึก และคุณธรรมที่ผู้นำพึงมี โดยนำเสนอผ่านช่วงเวลาและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวรรณกรรมสามก๊ก

  • ผู้เขียน: เปี่ยมศักดิ์ คุณากรประทีป
  • ผู้แปล: -
  • ผู้เรียบเรียง: -
  • ISBN: 978-974-228-086-4
  • ขนาด: 12.9 x 18.5 cm
  • Weight/น้ำหนัก: -
  • ปีที่พิมพ์: -
  • จำนวนหน้า: -
  • ราคาปก: 145.00 บาท
  • ลดราคาเหลือ: 123.00 บาท

ทดลองอ่าน » คลิกที่นี่

[หมด] สามก๊ก ฉบับอ่านคนผ่านกลศึก

เนื้อหาหนังสือ

     การอ่านคนเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่ไม่ธรรมดาเพราะจำเป็นต้องใช้ประสบการณ์ในการพบปะผู้คนและสังเกตกิริยาท่าทางต่างๆ ค่อนข้างละเอียด ต้องมีใจที่เปิดกว้างในการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น แม้จะเป็นเรื่องยากแต่ก็จำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกคนควรจะศึกษาและเรียนรู้ ยิ่งเมื่อสังคมไทยต้องก้าวมาสู่การเป็นสังคมที่หลากหลายทางวัฒนธรรม ซึ่งเป็นผลมาจากการรวมตัวของชาติอาเซียนทั้ง 10 ชาติ เป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC)
     ด้วยเหตุนี้สังคมไทยในอนาคตจะมากหน้าหลายตา การอ่านคนจึงเป็นความรู้พื้นฐานที่สำคัญในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการค้า ธุรกิจ การเมือง หรือแม้แต่ในชีวิตประจำวัน

     หลายคนอาจจะถามว่าการอ่านคนของสามก๊กเป็นเรื่องเมื่อพันกว่าปีก่อน บริบทของยุคนั้นกับยุคนี้แตกต่างกันมากเพราะยุคนั้นไม่มีเทคโนโลยีไฮเทค ส่วนการศึกษาและโครงสร้างทางสังคมก็แตกต่างกับยุคนี้โดยสิ้นเชิง      ทว่าสิ่งที่น่าอัศจรรย์ที่สุดในยุคเมื่อพันกว่าปีก่อนกับยุคนี้กลับไม่แปรเปลี่ยน อีกทั้งยังดำรงอยู่เหมือนเดิม นั่นก็คือ ความโลภ กระหายซึ่งอำนาจแห่งรัฐ ความต้องการครอบครองทรัพยากร ผลประโยชน์ ทรัพย์สิน เงินทอง นารี สิ่งเหล่านี้ยังเหมือนเดิม และดูเหมือนว่าจะมากยิ่งกว่าในยุคนั้นเสียอีก ฉะนั้นเมื่อสิ่งเหล่านี้อยู่คู่กับมนุษย์ การอ่านคนเพื่อให้เข้าใจถึงความต้องการเหล่านี้ก็ย่อมจะไม่แตกต่างกันมาก และหากเราดึงแก่นของเทคนิคด้านศาสตร์ในการอ่านคนนี้ขึ้นมาศึกษา วิธีคิดแบบนี้ยังสามารถใช้อธิบายพฤติกรรมของมนุษย์ได้อีกหลายร้อยปี ไม่ว่าเทรนด์ของเศรษฐกิจหรือการเมืองจะเปลี่ยนแปลงไปเช่นไร สิ่งเหล่านี้ก็ยังอยู่คู่กับสังคมเหมือนกับตำราพิชัยสงครามของซุนวู
     สำหรับ “สามก๊ก ฉบับอ่านคนผ่านกลศึก” คือการศึกษาสามก๊กในเชิงรัฐศาสตร์ผสานกับจิตวิทยาและปรัชญาจีน ในการศึกษาเรื่องของการอ่านคนเพื่อให้เข้าใจถึงความรู้สึกนึกคิดและพฤติกรรมต่างๆ

     หนังสือเล่มนี้รวบรวมเอาองค์ความรู้อันมีค่ามาจัดให้เป็นระบบเพื่อถ่ายทอดสู่สาธารณชน เพื่อให้ทุกคนตื่นตัวและให้ความสำคัญกับการอ่านคน เพื่อที่จะไม่เกิดความผิดพลาดในการดำเนินชีวิตในทุกแง่มุม****สั่งซื้อหนังสือในรูปแบบ E-Book ได้หลากหลายช่องทาง ดังนี้  
- Website :  http://www.ookbee.com/book.aspx?mode=cat&keyword=Book_BangkokPost
-  iOS :  App Store >>> Post Books App 
-  Android :  Play Store >>> Post Books App