ข่าว / กิจกรรม

นักเขียนโพสต์บุ๊กส์เข้ารับรางวัลนักแปลดีเด่น รางวัลสุรินทราชา ประจำปี 56


คุณงามพรรณ  เวชชาชีวะ
(คนที่ 5 จากซ้าย)และ คุณถ่ายเถา  สุจริตกุล (คนที่ 3 จากขวา)  นักเขียนและนักแปลของสำนักพิมพ์โพสต์บุ๊กส์  เข้ารับประกาศเกียรติคุณ รางวัลนักแปลดีเด่น รางวัลสุรินทราชา  ประจำปี 2556  จากสมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย    เนื่องในวันนักแปลและล่าม ครั้งที่ 7


ผลงานแปลของทั้ง 2 ท่าน  
คุณงามพรรณ เวชชาชีวะ ผลงานแปลในชุด Provence  (หนึ่งปีแสนสุขในโปรวองซ์,แสนสุขเสมอในโปรวองซ์,แสนสุขอีกครั้งในโปรวองซ์)

คุณถ่ายเถา   สุจริตกุล  ผลงานแปลหนังสือ  "ดินแดนไร้ความจำ Forgetting Places"