ข่าว / กิจกรรม

งานเปิดตัวหนังสือ  “สันติสุขทุกก้าวย่าง”  พระอาจารย์มิตซูโอะ   คเวสโก

งานเปิดตัวหนังสือ “สันติสุขทุกก้าวย่าง” พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก


หนังสือที่รวบรวมประสบการณ์อันล้ำค่าของพระนักปฏิบัติ "พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก"  โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 3  ภาค ภาคที่ 1 หัวใจของพระธรรม อริยมรรคมีองค์ 8 หลักการปฏิบัติให้เกิดความสุข ด้วยการพัฒนาจิตใจให้บริสุทธิ์ตามหลักอริยมรรคมีองค์ 8 ภาคที่ 2 หัวใจสำคัญของธุดงค์ อดได้ ทนได้ รอได้ ด้วยใจดี กล่าวถึงประสบการณ์การเดินธุดงค์ของท่านในประเทศญี่ปุ่น ตามหลักของธุดงควัตรอย่างเคร่งครัด คือ ไม่รับเงินทอง อาศัยบิณฑบาต หาที่พักและไม่นั่งรถ   และภาคที่ 3  ร่วมมือร่วมใจกันหมุนวงล้อแห่งทาน กล่าวถึงความเป็นมาของการก่อตั้ง มูลนิธิมายา โคตมี และการสร้างความสุขด้วยการให้จากหลัก "ทาน จักร 10 ประการ" ทุกชีวิตบนโลกใบนี้ล้วนกำลังแสวงหาความสุข ความน่ายินดีพอใจกันทุกคนหรือแม้แต่สัตว์มันก็แสวงหาความสุขกันทั้งนั้น มนุษย์เราจึงได้พยายามศึกษาค้นคว้าหาแนวทางในการดำเนินชีวิตหลากหลายรูปแบบ ซึ่งก็มีเป้าหมายอย่างเดียวกันคือ เพื่อความสุขใจ พุทธศาสนาเป็นศาสตร์แขนงหนึ่งซึ่งพระพุทธองค์ทรงเมตตาชี้แนะแนวทางและปฏิบัติเป็นแบบอย่างเพื่อนำพาชีวิตไปสู่ความสุขที่แท้จริง

พบหนังสือได้แล้ววันนี้ที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ   www.postbooksonline.com , www.facebook.com/postbooks