ข่าว / กิจกรรม

งานเปิดตัวหนังสือ  “สุขจัง”  พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต

งานเปิดตัวหนังสือ “สุขจัง” พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต

สุขจัง’ หนังสือที่เรียงร้อยเรื่องเล่าสุขๆของ 10 บุคคลน่ากด Like แห่งปี ผ่านมุมมองของต้นตำรับธรรมะอารมณ์ดี พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต นำเสนอแง่คิด มุมมองสร้างสรรค์และการแสวงหาความสุขหลากรูปแบบผ่านวิถีธรรมของ 10 บุคคลตัวอย่าง อาทิ พระอาจารย์พยอม กัลยาโณ, พระอาจารย์ปัญญานันทภิกขุ, พระอาจารย์อลงกต ติกขปัญโญ, พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี, พระอาจารย์พุทธทาสภิกขุ, ศักดิ์สิทธิ์ แท่งทอง, วิกรม กรมดิษฐ์, ร.ต.ต.วิชัย สุริยุทธ เป็นต้น

“เมื่อสนทนากับบัณฑิต สิ่งที่เราได้รับก็คือ หนทางแห่งความสุข หนทางความรู้แจ้ง หนทางสู่ความเจริญของชีวิต สิ่งที่มีค่ายิ่งคือ ทำให้เราไม่ต้องเสียเวลาที่จะเดินคลำทาง บางครั้งอาจจะเดินหลงทาง เจออุปสรรคมากมาย ท่านทั้งหลายก็เปรียบเสมือนดาวเหนือที่คอยบอกทิศ คอยชี้ทางให้แก่เรา เราก็สามารถที่จะไปถึงเป้าหมายปลายทางได้เร็วขึ้นและปลอดภัย เพราะว่าเรามีรูปแบบที่ดี   สิ่งที่ได้รับที่มีค่าเหนือสิ่งใดนั้นคือความสุข ถ้าท่านทั้งหลายอยากรู้ว่า ‘สุขจัง’ เป็นอย่างไร พบคำตอบได้ในเล่มนี้”  พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต  กล่าว

พบหนังสือได้แล้ววันนี้ที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ   www.postbooksonline.com , www.facebook.com/postbooks