โปรโมชั่น

SHOCK PRICE  69 บาท!

SHOCK PRICE 69 บาท!

 

  
SHOCK สุด สุด
  -  SHOCK SALE  50-70%
  -  SHOCK PRICE  69 บาท! 

  Premium สุด สุด
 -  ซื้อหนังสือครบ 800 บาท เลือกรับ “สมุดบันทึก รวมคำคม วอร์เรน บัฟเฟตต์ / สตีฟ จอบส์ / อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์” 1 เล่ม
 -  ซื้อหนังสือครบ 1,500 บาท รับ “Post Books Shopping Bag” 1 ใบ (จำนวนจำกัด)   วันนี้ – 31 ธ.ค. 56 หรือ จนกว่าของจะหมด


  เงื่อนไข 
  -  สิทธิพิเศษสำหรับผู้ที่สั่งซื้อหนังสือสนพ.โพสต์บุ๊กส์ทางหน้าเว็บไซค์  www.postbooksonline.com เท่านั้น 
    -  ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงราคาและรายละเอียดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า