รายละเอียด

[หมด] เอกภพ สรรพสิ่ง และมนุษยชาติ

รวมบทความวิทยาศาสตร์ก้าวหน้าที่ปฏิวัติวงการวิทยาศาสตร์ยุคใหม่ เพื่อการไขปริศนาแห่งอดีต ปัจจุบัน และอนาคตอันไกลโพ้น

  • ผู้เขียน: รอฮีม ปรามาท
  • ผู้แปล: -
  • ผู้เรียบเรียง: รอฮีม ปรามาท
  • ISBN: 9786167061917
  • ขนาด: 14.8 x 21.6 cm
  • Weight/น้ำหนัก: -
  • ปีที่พิมพ์: -
  • จำนวนหน้า: -
  • ราคาปก: 230.00 บาท
  • ลดราคาเหลือ: 115.00 บาท

ทดลองอ่าน » คลิกที่นี่

[หมด] เอกภพ สรรพสิ่ง และมนุษยชาติ

เนื้อหาหนังสือ


     เอกภพ สรรพสิ่ง และมนุษยชาติ ประกอบด้วยบทความของนักวิทยาศาสตร์และนักคิดชั้นนำของโลก 6 ท่าน ที่พยายามอธิบายถึงโครงสร้างขนาดใหญ่ที่สุดของเอกภพ ตลอดจนความเป็นมาของเอกภพนับตั้งแต่จุดกำเนิดระหว่าง 10,000 ถึง 20,000 ล้านปีที่แล้ว จนถึงกำเนิดของสิ่งมีชีวิต และคาดการณ์ถึงอนาคตทั้งในระยะสั้นและระยะยาวว่าเรากำลังจะเผชิญกับสิ่งใดบ้าง

     หนังสือเล่มนี้รวบรวมบทความที่แปล/เรียบเรียงโดย รอฮีม ปรามาท ซึ่งเป็นผู้แปล A Brief History of Time ของ Stephen Hawking ในภาคภาษาไทย ที่ได้รับการกล่าวถึงอย่างกว้างขวาง และติดอันดับหนังสือของร้านหนังสือหลายแห่งเป็นเวลายาวนาน ในฉบับปรับปรุงใหม่นี้ ผู้แปล/เรียบเรียงได้เพิ่มเติมบทความที่เกี่ยวข้องกับปริศนาสำคัญทางวิทยาศาสตร์ และองค์ความรู้ใหม่ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไว้ด้วย

     เอกภพ สรรพสิ่ง และมนุษยชาติ แบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ส่วน เริ่มจาก
1. “เรารู้อะไรบ้างเกี่ยวกับเอกภพ”โครงสร้างเอกภพและกาแล็กซีอธิบายถึงโครงสร้างโดย ทั่วไปของกาแล็กซี โครงสร้างของเอกภพตั้งแต่ขนาด 5 ล้านปีแสง จนถึงอาณาบริเวณที่ใหญ่ที่สุดที่เราสามารถสังเกตการณ์ได้ และขอบเขตของเอกภพซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับแนวคิดต่างๆ เกี่ยวกับจุดกำเนิดของเอกภพ

 2. ส่วนที่สอง “มนุษยชาติ” รูปแบบและวิถีชีวิตในเอกภพ กล่าวถึงลักษณะโดยทั่วไปและพัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ความเป็นไปได้ที่จะมีสิ่งมีชีวิตปรากฏอยู่ในส่วนอื่นของเอกภพ และอนาคตของสิ่งมีชีวิตที่มีสติปัญญา
     หลักฐานเกี่ยวกับมนุษยชาติ กล่าวถึงหลักฐานซากฟอสซิลโครงกระดูกของบรรพบุรุษมนุษย์และเผ่าพันธุ์ข้างเคียงห่วงโซ่ที่ขาดหายไปของหลักฐานการวิวัฒนา การ

3. ส่วนที่ 3 “ธรรมชาติมิติใหม่” กระบวนการข้อมูล อธิบายถึงสภาวะสัมพันธ์กันระหว่างข้อมูลกับเอ็นโทรปี จุดกำเนิดของกระบวนการข้อมูล ตั้งแต่ช่วงต้นๆ ของเอกภพจนถึงกระบวนการข้อมูลบนโลก วิวัฒนาการของ RNA และ DNA หน้าที่การทำงานของ DNA
     ทฤษฎีสรรพสิ่งกล่าวถึงพัฒนาการของชีววิทยา ความ สัมพันธ์เกี่ยวโยงระหว่างฟิสิกส์กับชีววิทยา กระบวนการข้อมูลในสถานะทฤษฎีสรรพสิ่ง และข้อจำกัดอันเนื่องมา จากหลักของความไม่แน่นอน


     ท่ามกลางยุคแห่งข้อมูลข่าวสาร พัฒนาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกระแสการเปลี่ยน แปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว การศึกษาและเรียนรู้อย่างเท่าทันเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ไม่ว่าจะเพื่อการแข่งขัน การดำเนินชีวิตประจำวัน หรือการบรรลุเป้าประสงค์อันยิ่งใหญ่

ผลงานเล่มอื่นๆ ของคุณ รอฮีม ปรามาท
-
โลกใหม่
- โลกเครือข่าย