รายละเอียด

ผ่ากลยุทธ์เหนือตลาดโลก Winning Global Markets

เมื่อประเทศเริ่มเสื่อมถอย จงมุ่งหน้าสู่มหานครใหญ่ของโลก เพราะความเจริญของเมืองคือฐานเศรษฐกิจการพัฒนาประเทศ

  • ผู้เขียน: Philip Kolter & Milton Kolter
  • ผู้แปล: รัชยา เรืองศรี
  • ผู้เรียบเรียง: -
  • ISBN: 9789742283254
  • ขนาด: -
  • Weight/น้ำหนัก: -
  • ปีที่พิมพ์: -
  • จำนวนหน้า: -
  • ราคาปก: 350.00 บาท
  • ลดราคาเหลือ: 297.00 บาท

ทดลองอ่าน » คลิกที่นี่

ผ่ากลยุทธ์เหนือตลาดโลก Winning Global Markets

เนื้อหาหนังสือ

ยิ่งโลกเชื่อมโยงถึงกันมากขึ้นเท่าไหร่ นักการตลาดยิ่งต้องแข่งขันเพื่อฝ่าฟันอุปสรรคมากยิ่งขึ้นเท่านั้น ทั้งอุปสรรค์ที่เป็นสภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก ซึ่งนับวันจะยิ่งเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมากขึ้นเรื่อย ๆ ด้วยสถานการณ์เช่นนี้ จึงทำให้ระบบเศรษฐกิจในโลกยุคใหม่นั้นเปลี่ยนไป จากเดิมที่มีความเชื่อว่าความมั่งคั่งของธุรกิจหรือประเทศ เกิดจากการดำเนินนโยบายพัฒนาในระดับชาติมาอย่างยาวนาน แต่หนังสือ Winning Global Markets ของสองพี่น้องปรมาจารย์แห่งการตลาดอย่างฟิลิป คอตเลอร์ และมิลตัน คอตเลอร์นั้น ได้พิสูจน์แล้วว่าความเชื่อเดิมอาจจะไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องนักในโลกยุคใหม่

            ด้วยข้อมูลทางเศรษฐกิจที่เชื่อถือได้จากสถาบันเก็บสถิติชื่อดัง บวกกับการวิเคราะห์ของทีมผู้เชี่ยวชาญซึ่งได้นำมารวบรวมเป็นผลสรุปโดยฟิลิปและมิลตัน คอตเลอร์เองนั้น ทำให้เราทราบได้ว่าในโลกยุคใหม่นั้น หากต้องการนำความมั่งคั่งมาสู่ธุรกิจและประเทศ เราจำเป็นจะต้องมุ่งไปสู่เมืองที่กำลังพัฒนา ไม่ใช่เมืองที่พัฒนาแล้วดั่งเช่นในอดีต นั่นเพราะเมืองที่กำลังพัฒนาเป็นแหล่งที่สร้างงาน สร้างรายได้ ดึงดูดการลงทุน ดึงดูดผู้คนที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาอาศัยอยู่ในเมือง ซึ่งเป็นที่มาของการสร้างกลุ่มคนชนชั้นกลางที่มีกำลังซื้อ ซึ่งส่งผลให้อัตราการบริโภคภายในประเทศสูงตามไปด้วย นี่เป็นข้อดีเบื้องต้นของเมืองที่กำลังพัฒนา ในขณะที่เมืองซึ่งพัฒนาแล้วกำลังประสบความถดถอยในทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะด้านการเติบโตของเศรษฐกิจ สาเหตุหลักก็เพราะสภาพแวดล้อมและนโยบายต่าง ๆ ไม่เป็นที่สนใจของนักลงทุนอีกต่อไปแล้ว

            ซึ่งทั้งหมดนั่นก็แปลว่าหากบริษัทอยากทำกำไรก็ต้องหาเมืองที่กำลังพัฒนา ซึ่งเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของตนเองเพื่อเข้าไปลงทุน ในขณะเดียวกันเมืองเองหากต้องการพัฒนาก็ต้องสร้างแรงจูงใจ ให้บริษัทเหล่านั้นต้องการที่จะเข้ามาลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ คำถามสำคัญก็คือว่า วิธีการที่จะหาเมืองที่เหมาะสมที่จะลงทุน และการพัฒนาเมืองเพื่อจูงใจนักลงทุนนั้นทำอย่างไร? มีวิธีการใดบ้างที่บริษัทจะค้นหาเมืองที่เหมาะสมจะเป็นแหล่งที่ตั้งธุรกิจของตน? และในฐานะนักการเมือง ข้าราชการ ประชาชน เราจะมีส่วนร่วมใด ๆ ได้บ้างในการพัฒนาเมืองได้อย่างสูงสุด คำตอบทั้งหมดอยู่ในหนังสืออันทรงคุณค่าเล่มนี้ “Winning Global Markets” นับเป็นตำรากลยุทธ์ทางธุรกิจเล่มสำคัญ ซึ่งสำนักพิมพ์โพสต์บุ๊กส์ภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้จัดทำฉบับภาษาไทยขึ้น เพื่อเป็นประโยชน์แก่นักธุรกิจ นักการตลาด ผู้สนใจทั่วไปชาวไทยได้เรียนรู้และรับทราบข้อมูลในโลกยุคใหม่จากปรมาจารย์ด้านการตลาดทั้งสองท่านที่ทั่วโลกต่างยกย่อง