รายละเอียด

พูดอังกฤษอย่างไร ไม่ให้ฝรั่งงง Common mistakes and how to fix them

เรื่องผิดๆ ที่เกิดขึ้นบ่อย และหนทางแก้ไขที่ถูกต้อง

  • ผู้เขียน: Terry L. Fredrickson
  • ผู้แปล: อรรครัตน์ กะตากูล
  • ผู้เรียบเรียง: -
  • ISBN: 9789742283407
  • ขนาด: -
  • Weight/น้ำหนัก: -
  • ปีที่พิมพ์: -
  • จำนวนหน้า: -
  • ราคาปก: 185.00 บาท
  • ลดราคาเหลือ: 157.00 บาท

ทดลองอ่าน » คลิกที่นี่

พูดอังกฤษอย่างไร ไม่ให้ฝรั่งงง Common mistakes and how to fix them

เนื้อหาหนังสือ

อย่างที่ทราบกันแล้วว่าในโลกยุคปัจจุบันนั้น การรู้ภาษาในระดับที่นำไปใช้ได้จริงนั้นสำคัญมาก ทั้งในเรื่องการเรียน การทำงาน หรือแม้กระทั่งความบันเทิงๆ ต่างๆ ในชีวิตประจำวันที่อยู่รอบตัวเรา ล้วนแต่มีภาษาต่างประเทศเป็นส่วนสำคัญอยู่เสมอ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษที่มีการเรียนการสอนอยู่มากมายทั้งในหลักสูตรการเรียนการสอนปกติ หรือนอกหลักสูตร

 จริงอยู่ที่ว่าการศึกษาภาษาอังกฤษในขณะนี้ มีการพัฒนาเทคนิคการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอนที่สะดวกสบายขึ้น ทว่าการใช้ภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องก็ยังเป็นเรื่องที่ต้องใช้การฝึกฝน และบางครั้งถึงฝึกฝนอย่างดีแล้ว ก็ยังมีข้อผิดพลาดเล็กๆ น้อยๆ ที่หากไม่มีแบบฝึกหัดหรือผู้สอนที่ดีช่วยชี้จุดบกพร่องและแก้ไขให้ ก็อาจจะยากที่ความสามารถทางด้านภาษาจะพัฒนาไปในระดับที่สูงขึ้น

เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านั้น สำนักพิมพ์จึงขอเสนอหนังสือเรื่อง “พูดภาษาอังกฤษอย่างไร ไม่ให้ฝรั่งงง” ที่จะช่วยชี้ข้อผิดพลาดเล็กๆ น้อยๆ ที่ผู้ที่กำลังฝึกฝนภาษาอังกฤษมักจะมองข้ามง่ายๆ แล้วอธิบาย แก้ไข แนะนำเทคนิคการใช้งาน เพื่อให้ผู้ที่สนใจเรียนรู้นั้นใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารกับชาวต่างชาติได้อย่างถูกต้อง